Условия на Фейсбук игра Коледен подарък 2020

Игра Коледен подарък 2020 се провежда от Мини Макс Груп ООД (Организатор) на терирторията на Република България чрез Фейсбук страницата на Магазин за прежди Prejdi.bg в периода 04.12.2020 - 25.12.2020 г. Право на участие имат всички пълнолетни граждани на Република България. За участник се смята всеки коментирал със снимка на плетиво под публикацията, обявяваща играта. Печелившият участник ще бъде избран на произволен принцип от коментиралите публикацията на 25.12.2020г с помощта на електронно приложение. Наградата е пакет прежда от актуалния асортимент по избор на клиента и игли или обръч за нея. Всеки потребител участва еднократно, повече от един коментар не води до по-голям шанс за награда. Наградата не може да бъде изплатена в брой. Печелившият участник ще бъде информиран с лично съобщение или отбелязване в коментар. Организаторът не носи отговорност ако печелившият участник не отговори или не се свърже по друг канал с екипа, за да получи наградата си. Личните данни предоставени от участниците ще се употребят само за целите на конкретната игра, като име, адрес и телефонен номер могат да бъдат предоставени на куриерски служби с цел доставяне на наградата. Играта може да бъде прекратена едностранно от организатора в слуачай на форсмажорни обстоятелства.

alizelogo.png

Магазин за прежди Prejdi.bg - пл. Македония (ул. Алабин 6), София 1000, тел. 0895668438, 0896660419

Информация за обработка на поръчки и лични данни

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие

„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Повече инфромация тук.