Тук можете да споделите снимки на Вашите изделия с другите потребители на www.prejdi.bg и да следите харесванията им. Снимките ще са видими публично в страница Идеи за плетива.

Мария
Администратор
Екип Prejdi.bg
Клиент Prejdi.bg
Експерт прежди
Професионален плетач
+4
dapopletem2.png