Тук можете да споделите снимки на Вашите изделия с другите потребители на www.prejdi.bg и да следите харесванията им. Снимките ще са видими публично в страница Идеи за плетива.

m
miglen4ica
Клиент Prejdi.bg
Клуб Да поплетем
+4
dapopletem2.png